ShapeShift: Hackers

Triaged by HackenProof
Shape Shift

Hackers (65)

Rank
Name
Reputation
Bugs found
1

Shine On You

@CrazyDiam0nd
130
2
2

Eslam Kamal

@Strik3r
6
6
4

Evan Riley

@Tallkid444
2
5
5

Rk Thakur 🇳🇵

@cyberarmy101
2
3
6

Ashutosh Dubey

@virusbug
2
1
6
2
1
6

Arif Shaikh

@ar1f-shaikh
2
1
6
2
1
6

Defenzelite Pvt Ltd

@Defenzelite200
2
1
11

Keyurmmaheta

@KUR03
1
2
12

Jaimin

@jaimin07
1
1
12

Rohan Gupta

@roohaan
1
1
14

Kevin M

@omerta
0
6
15

Sarfraz Zahra

@h4ck3r
0
2
15

kaushal

@kaushal
0
2
15

Nihal Tikka

@elcazad0r
0
2
15
0
2
15

abdelhak

@killua02
0
2
15
0
2
15

Aman Sharma

@amannoobda
0
2
22
0
1
22

ehsahid

@Sahid
0
1
22

Bharath Kalyan

@Cyberkapil
0
1
22

Jigar Thakkar

@jigarthakkar39
0
1
22

Sagar yadav

@sagaryadav8742
0
1
22

trilok dhaked

@trilokdhaked
0
1
22
0
1
22

Kunal Mishra

@Jaguar
0
1
22

Manon Lavig

@manonlavig
0
1
22

Nadirsha A

@Dvlspo
0
1
22
0
1
22

Sss

@Sss
0
1
22
0
1
22

surprise adepitan

@Surprise
0
1
22

Krishna Agarwal

@kr1shna4garwal
0
1
22

m4sh wacker

@m4sh
0
1
22

Virang Rajyaguru

@imwaiting18
0
1
22

sharique raza

@arkeologen
0
1
22
0
1
22

mbek gendeng

@mbekgendeng
0
1
22
0
1
22

akramkhan

@akramkhan98
0
1
22

Rizwan Syed

@r12w4n
0
1
22

DiMaX

@dmxjon
0
1
22

ronit gujrati

@ronny
0
1
22

Bulbul Bigboss

@bulbulbigboss
0
1
22
0
1
22

patel ankit

@patel
0
1
22

Mohammad Shoab

@H4ck3r114
0
1
22

h4x0rdz

@h4x0rdz
0
1
22

Asi Greenholts

@TupleType
0
1
22

Devansh Chauhan

@devansh811
0
1
22

mohd farzan

@mdkhan
0
1
22

Mert

@mertishacker
0
1
22

Rgupt

@rgupt
0
1
22

Fastra

@Fastra
0
1
22
0
1
59

JB

@johnb
-8
2
60

Thak abhiram

@Thakabhiram
-9
2
61

Xavier

@Xavier
-10
2
62

milan katwal

@miky
-10
1
63

Renier Margaha

@Renier
-20
1
63

venkat

@venkat
-20
1
65

Tharani Jaiprakash

@Ethben1987
-40
2